Hydraulische aggregaten

Om weer betrouwbaar te kunnen worden ingezet zijn een 2-tal hydraulische aggregaten voor gesloten systemen van respectievelijk 55 en 75 kW door Sijpersma in zijn geheel gereconditioneerd. Na een uitvoerige test van de elektrisch proportionele aansturing, de werkdruk en de opbrengst zijn ze weer ingebouwd.