Ontwikkeling nieuwe pers

Een schroef- en beugelklem leverancier liet tot voor kort beugels in China vervaardigen. De kwaliteit liet te wensen over en ook stelden klanten eisen die de Chinese partner niet waar kon maken. Hierop werd besloten om de productie naar Nederland te halen, maar dit hield wel in dat er een machine voor ontwikkeld moest worden.
Sijpersma ontwikkelde een machine met vijf gestuurde hydraulische assen met een terugkoppeling door middel van lengte- en drukmeting. De machine wordt gestuurd door een Siemens S7 PLC en een HMI touchscreen.

Deze nieuwe machine vervangt zes traditionele excenterpersen. Het uitvalpercentage dat eerder twintig tot dertig procent was, is gereduceerd tot nul. De standtijd van twee minuten is verlaagd naar vijftien seconden. De door Sijpersma ontwikkelde klantspecifieke machine kostte slechts een vijfde van de aanschafkosten van een traditionele machine.
Met deze ontwikkeling krijgt de leverancier van schroef- en beugelklemmen een hogere productkwaliteit en is hij in staat om sneller te acteren op de vraag vanuit de markt.